สิบสองปันนากอ

Clumping Dwarf Date ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien ‘Clumping’ ลักษณะ ปาล์มแตกกอ มี 3 – 5 ลำ ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร คดงอหรือเอียง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 1 – 1.50 เมตร ใบย่อยออกหลายทิศทางแผ่กระจายและโค้งอ่อนลง ก้านใบมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ขนาด 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงเข้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ทนดินเค็ม […]

สิบสองปันนา

Dwarf Date/Pigmy Date ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 12 เซนติเมตร มีกาบใบติดแน่น ใบ:รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง แผ่กระจายและโค้งอ่อนลู่ลง ก้านใบมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: รูปรี ยาว 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงดำ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก […]

อินทผลัม

Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix dyctylifera L. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว บางต้นอาจแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 เมตรขึ้นไป ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสูงมากขึ้นเปลือกต้นจะค่อนข้างเรียบ ใบ: รูปขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง สีเขียวอมเทา ทางใบยาว 3 – 4 เมตร มีทางใบติดอยู่บนต้น 40 – 60 ก้าน ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปรี ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ผลสุกมีสีตั้งแต่เหลืองส้มจนถึงม่วงดำ กินได้ รสหวาน ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด […]

ปาล์มลู่ลม

Ribbon Fan Palm/Weeping Cabbage Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona decipiens Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง:สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 – 10 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร มีข้อนูนเด่น ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อยลู่มากกว่าครึ่งใบ ก้านใบยาว 3 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็งขนาดเล็กงอโค้งเข้า ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1.50 เมตร ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด:ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]

ปาล์มเจ้าเมืองตรัง

Sumawong’s Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala peltata Roxb. var. sumawongii L.G.Saw ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นไม่แตกจากกัน อาจแตกบ้างในบางครั้งถ้ามีลมพัดแรง จีบพัดละเอียด แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 2 เมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

กะพ้อใบกลม

Parasol Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala orbicularis Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: สั้นติดดิน แต่แตกก้านชูใบขึ้นสูง 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่แตกออกจากกัน แผ่นใบขนาด 0.70 – 1 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ผล:กลม ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด : รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร สามารถปลูกประดับได้ตลอดช่วงอายุ ชื่อชนิด “orbicularis” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปทรงกลม ซึ่งก็คือลักษณะใบของปาล์มชนิดนี้

ปาล์มจีบ

Palas Payung/Vanuatu Fan Palm/Ruffled Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H.Wendl. ex Linden ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบแผ่กาง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร  ขอบก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองนวล ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวัน […]

พระยาถลาง

เจ้าเมืองถลาง/ชิงหลังขาว/ทังหลังขาว/King Thai Palm/White Elephant Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Kerriodoxa elegans J.Dransf. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกครึ่งใบ แผ่นใบแผ่กางขนาด 2 เมตร สีเขียวเข้ม ใต้ใบมีนวลสีขาวปกคลุมดูเด่นชัด ก้านใบสีดำยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ เป็นช่อกลมสั้น ผล: กลม ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 […]

ปาล์มบังสูรย์

ลีแป/ปาล์มข้าวหลามตัด/Diamond Joey Palm/Joey Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Johannesteijsmannia altifrons H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วงมากกว่า 1 เมตรและมีใบยาวกว่า 50 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ลำต้น: อยู่ใต้ดิน ใบ: รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ปลายใบจักเว้าเป็นซี่และจีบเป็นลอนตลอดความยาวใบ ทางใบยาวถึง 4 เมตร และกว้าง 1.50 – 2 เมตร ก้านใบยาว 0.50 – 1 เมตร ขอบก้านมีหนามเล็ก ๆ ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างซอกใบ ช่อสั้น ผล: กลม ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาล ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

ปาล์มเชอร์รี่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hyophorbe ‘Cherry’ ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1-3 เมตร ลำต้น: เป็นลูกผสมระหว่างปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลือง จึงมีลักษณะผสมทั้งสองชนิด ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก สูงกว่าปาล์มแชมเปญ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 เซนติเมตร ปลายยอดเรียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสีม่วงแดง ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร ผล: ช่อดอกเป็นหมันจึงไม่ติดเมล็ด ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรของปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลืองเท่านั้น การใช้งานและอื่นๆ: จึงเหมาะสำหรับปลูกลงแปลงเพื่อโชว์ลำต้นที่สวยงาม ชื่อสกุล “Hyophorbe” มาจากภาษากรีกว่า “hyo” หมายถึงหมู และ “phorbe” หมายถึงอาหาร เมื่อรวมความจึงอธิบายถึงคุณประโยชน์ของปาล์มสกุลนี้ที่ใช้เป็นอาหารหมูได้

ปาล์มขวดหนาม

Corojo Palm/Cuban Belly Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrococos crispa (Kunth) H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 6 เมตร ลำต้น: ตั้งตรง ส่วนล่างคอด ส่วนบนป่อง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร มีหนามแบนเรียงเป็นแถวรอบแนวข้อ ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 3 เมตร ใบย่อยเล็กยาวเรียว ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ สีเหลือง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์: เมล็ดงอกยาก ต้องใช้เวลา 4 – 6 เดือน การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้งในพื้นที่กว้าง โดยปลูกให้ห่างกันมากกว่า 5 เมตร เพื่อให้ลำต้นตั้งตรง […]

ปาล์มน้ำมัน

มะพร้าวลิง/มะพร้าวหัวลิง/หมากมัน/African Oil Palm/Macaw Fat ชื่อวิทยาศาสตร์: Elaeis guineensis Jacq. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: แผ่กว้างถึง 5 เมตร ใบ: รูปขนนก กาบใบติดแน่น ทางใบยาว 4 – 5 เมตร ใบย่อยแหลมแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศ ช่อสั้นและแน่น ขนาดใหญ่ ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลมรี ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงแดงหรือส้มแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ทนดินเค็ม น้ำ: ปานกลาง ทนท้ำท่วมขัง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา […]

หมากเหลือง

Areca Palm/Butterfly Palm/Golden Cane Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. ชื่อพ้อง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 – 8 เซนติเมตร ลำต้นและคอใบมีสีเหลืองส้มจนถึงเขียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบแคบเรียวแหลม ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ผล: รูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม […]

ปาล์มเจ้าหญิง

Hurricane Palm, Princess Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. var. conjugatum H.E.Moore & Gue´ho ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น: ขนาด 10 – 15 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 3 เมตร สีเขียวเข้มเหลือบเงิน บางต้นจะมีเส้นรยางค์เชื่อมติดกันระหว่างปลายใบฝอย เรียกว่า “ปาล์มเจ้าหญิงใบติด” ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 40 – 60 เซนติเมตร ผล: ผลรูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีม่วงอมดำ ดิน: […]

ปาล์มแอ๊ปเปิ้ล

Apple Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume ‘Apple’ (ลูกผสมของ C. renda กับ C. elegans) ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 เซนติเมตร สีแดงเรื่อดูคล้ายผิวผลแอ๊ปเปิ้ล ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวกว่า 1 เมตร มีใบย่อย 24 – 36 ใบ ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบห้อยลง ผล:กลมถึงรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด […]

ปาล์มแว็กซ์

Carnauba/Carnauba Wax Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 40 เซนติเมตร ลำต้นเรียบ ปัจจุบันมี 2 พันธุ์ คือ ปาล์มแว็กซ์อ้วน และ ปาล์มแว็กซ์ผอม ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกลม ขนาด 1 เมตร หนาและแข็ง ผิวใบทั้งสองด้านมีนวลมาก สีขาวเด่นชัด ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบใบมีหนาม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: กลม […]

บราเฮีย

Blue Hesper Palm/Mexican Blue Palm/Sweet Brahea Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Brahea armata S.Wats. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: 1 – 4 เมตร สูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร มีข้อถี่ ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกเกือบถึงสะดือ แผ่กว้าง 1 เมตร ใบสีฟ้าหรือสีเขียวอมน้ำเงิน ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: กลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ […]

เหลืองพร้าว

Bentinckia Palm/Nicobar Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Bentinckia nicobarica (Kurz) Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีข้อปล้องเด่นชัด คอยาว 1 – 1.60 เมตร สีเขียวอมเหลือง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 1.50 เมตร ใบย่อยยาวลู่ลง ใบย่อยคู่สุดท้ายติดกันเป็นรูปหางปลา ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกใต้คอ ผล: กลมรี ขนาด 1.3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงดำ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา […]