ปาล์มจีบ

Palas Payung/Vanuatu Fan Palm/Ruffled Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H.Wendl. ex Linden
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบแผ่กาง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร  ขอบก้านใบมีหนามแหลม
ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองนวล
ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไรหรือได้แดดครึ่งวัน
ชื่อสกุล “Licuala มีที่มาจาก “leko wala”ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวโมลุกกะเรียกปาล์มชนิดนี้ ส่วนชื่อชนิด grandis” มาจากภาษาละตินหมายถึงใหญ่โต อลังการ ซึ่งอาจหมายถึงลักษณะของใบปาล์ม