พวงทองเถา

พวงทองเลื้อย/Golden Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A.Juss. puongthongthoa2
วงศ์: Malpighiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดไปได้ไกล 2-5 เมตร กิ่งก้านมีขนปกคลุม
ใบ: เดี่ยว รูปรี ขนาด 2-3.5 x 5-8 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเกลี้ยง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มี 5-12 ดอก ดอกทรงกลม กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองสด 5 กลีบ โคนสอบแคบ ก้านสั้น ขอบกลีบหยักเป็นริ้วตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี puongthongthoa3
ผล: เป็นผลแห้ง สีน้ำตาลเข้ม มีปีกตามยาว 1 ปีก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยให้ร่มเงา