ชาปัตตาเวีย

ชาใบหนาม/Singapore Holly
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Malpighua coccigera L.
วงศ์: Malpighiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 0.50-1 เมตร
ลำต้น: สีน้ำตาลอ่อนมีหนาม พุ่มกว้าง 0.30-0.80 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปกลมรี ปลายเป็นติ่ง ขอบใบจักห่างๆ แข็งคล้ายหนาม ใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกตามซอกใบ มี 5 กลีบ กางออกคล้ายกังหัน โคนกลีบเรียวเล็ก ขอบเป็นลอน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกสีขาว ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม เมื่อสุกสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 15-30 เซนติเมตร หรือ 16 ต้น/ตารางเมตร นิยมปลูกเป็นไม้ดัดรูปทรงต่างๆ