หญ้าขจรจบดอกเล็ก

หญ้าคอมมิวนิสต์ /Feather Pennisetum/Mission Grass

หญ้าขจรจบดอกใหญ่
หญ้าขจรจบดอกใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum polystachyon (L.) Schult.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: ขึ้นเป็นกอ
ใบ: รูปแถบ ยาว 10-35 ซม.
ดอก: ช่อดอกเป็นแท่งทรงกระบอกเรียว ยาว 12-18 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางช่อ 1 ซม. ดอกย่อยมีขนฟูสีม่วงแดง เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ หรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทางหรือในสวนป่าแถบภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันออก ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน ว่า penna แปลว่า ขนนกและ seta แปลว่า ขนแข็งของพืช หมายถึง ขนที่อยู่รอบๆ ช่อดอกที่มีลักษณะคล้ายขนนก มีอีกชนิดเรียก “หญ้าขจรจบใหญ่” มักขึ้นปะปนกัน