ตะไคร้

คาหอม/ไคร/จะไคร/เซิดเกรย/หัวสิงไค/Lapine/Lemon Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf วงศ์: Poaceae ประเภท: พืชวงศ์หญ้า อายุหลายปี ลำต้น: พุ่มสูงได้ถึง 1.50 เมตร เจริญเติบโตแตกกอออกไปเรื่อยๆ ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ ลำต้นเหนือดินเป็นส่วนของกาบใบที่โอบกันเป็นลำต้น สีขาวอมม่วง มีนวลสีขาว  ใบ: ใบรูปแถบแคบยาว ผิวใบและขอบใบสากคม   ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ไม่ค่อยออกดอก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี ปลูกได้ทุกสภาพดิน  แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน – เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: ปลูกเหง้า โดยแยกเหง้าจากกอให้มีรากติด ตัดใบออกให้เหลือโคนยาว 10-15 เซนติเมตร ปักลงในดิน การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นผักสวนครัว ทั้งปลูกลงดินและปลูกในภาชนะ ใช้ปรุงกลิ่นแกงหรือยำให้หอม ความหอมจากน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติลดการบีบตัวของลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง ควรกินเสริมกันไปในอาหารให้สมดุล เกร็ดน่ารู้: หลังปลูกประมาณ 45 วัน ต้นเริ่มแตกใบและเหง้าใหม่ ใช้เหง้าและลำต้น […]

หญ้าไข่เหา

 Scandent Panic ชื่อวิทยาศาสตร์: Panicum incomtum Trin. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ลำต้น: แตกกิ่งก้านมาก ทอดเลื้อยใกล้ผิวดินยาวได้ถึง 1.50 เมตร ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลม ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้นทรงกลมรีหรือรูปกรวย แตกแขนงเป็นช่อย่อย ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก แกนช่อดอกมีขนห่างๆ ทั่วไป บางครั้งมีน้ำเหนียวติดมือ ออกดอกปลายฤดูฝน-ฤดูร้อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบริมทางรกร้าง และแปลงปลูกพืชทั่วไป พบมากทางภาคเหนือลงมาถึงภาคกลาง  

หญ้าแขม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phragmites karka (Retz.)Trin. Ex Steud. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 3-4 เมตร ใบ: เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 30-100 เซนติเมตร กว้าง 1-3 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนเป็นกาบหุ้มข้อ แผ่นใบหยาบ ดอก: ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน ยาวประมาณ 50 ซม. ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ก้านดอกย่อยมีขนยาวปกคลุม ทำให้ช่อดอกฟูฟ่อง ดูนุ่มนวล ออกดอกเดือนธันวาคม-มิถุนายน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ชื้นแฉะ ริมน้ำที่เปิดโล่ง มักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่กระจายเป็นทุ่งกว้าง พบมากในภาคเหนือและกลาง

ม้าน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eremochloa ciliaris (L.) Merr. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 25-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นเหง้าขนาดเล็ก แตกใบขึ้นเป็นกอค่อนข้างแน่น ใบ: รูปแถบแคบหรือรูปเส้นยาว 7-10 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวและแตกแขนงออกหลายกิ่ง แต่ละข้อมีกาบใบหุ้ม ยาว 6-12 เซนติเมตร ช่อดอกรูปเคียวโค้งลงหรือเกือบตรงอยู่ที่ปลายก้าน ประกอบด้วยช่อย่อยรูปไข่ ปลายแหลม เรียงสลับเป็นคู่ซ้อนชิดกัน เป็นช่อยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบกาบช่อย่อยมีขนยาว สีม่วงแดง เกสรตัวผู้ 3 อัน เมล็ดสีน้ำตาล ขนาดเล็กมาก ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ค่อนข้างแห้งและเปิดโล่ง ดินปนทรายหรือลานหินที่มีดินตะกอน […]

หญ้าหนวดฤาษี

Tangle-head ชื่อวิทยาศาสตร์: Heteropogon contortus (L.) Roemer & Schultes วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 20-80 เซนติเมตร ใบ: รูปแถบ ยาว 10-15 ซม. ดอก: ช่อดอกเป็นแท่งเล็กๆ เรียวยาว 4-8 ซม. ค่อนข้างแข็งสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เป็นขนของช่อดอกที่เรียงชิดรอบแกนช่อ ส่วนโคนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรสีชมพูม่วงและมีขนครุยสีขาวเงิน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามริมทาง ที่รกร้าง หรือทุ่งหญ้า มักพบในที่ค่อนข้างสูงระดับน้ำทะเล ต้นอ่อนทำอาหารสัตว์ ลำต้นใช้ทำกระดาษหรือทอเสื่อ เป็นสมุนไพรลดไข้ แต่ช่อดอกมักทิ่มตำทำให้ระคายเคือง

หญ้ารังนก

Swallen Fingergrass/Finger Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Chloris barbata Sw. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 30-100 เซนติเมตร ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน โคนต้นแบน ลำต้นเรียบ ใบ: รูปแถบ ยาว 10-20 ซม. มีขนตามขอบใบและโคนแผ่นใบ ดอก: เป็นช่อ มีดอกย่อยแตกออกคล้ายนิ้วมือ ยาวเรียว 5-20 ช่อ แต่ละช่อยาว 5-8 ซม. มีช่อย่อยๆ เรียงตัวกันบนด้านเดียวของแกน สีเขียวปนม่วง ปลายมีขนสีม่วงยื่นยาว 3 เส้น อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามที่ดอน ที่ว่างริมทาง ที่แห้งแล้งทั่วไป

หญ้าเนเปีย

Napier Grass/Elephant grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum purpureum Schumach. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1.50-4.0 เมตร ลำต้น: เป็นกอใหญ่ ตั้งตรง ใบ: รูปแถบ ยาว 80-120 ซม. เส้นกลางใบสีขาว ดอก: เป็นช่อยาวเรียว 10-30 ซม. มีขนสีเหลืองฟู เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 2 ซม. ลักษณะคล้ายหญ้าขจรจบ แต่ยาวกว่า อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบริมทาง ข้างถนน ที่รกร้างทั่วไป ต้นอ่อนเป็นอาหารสัตว์

หญ้าดอกแดง

หญ้าดอกชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. ชื่อพ้อง: Rhynhcelytrum repens (Willd) C. Hubb. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นกอเล็ก สูง ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 20-30 ซม. ดอก: เป็นช่อโปร่ง ยาว 10-20 ซม. มีช่อย่อยเรียงกันห่างๆ มีขนยาวสีขาวแต้มสีแดงถึงม่วงแดง สีจะจางลงเป็นสีชมพูขาว ก้านดอกเล็กและอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ในต่างประเทศใช้เป็นไม้ประดับ หญ้าดอกแดงมักขึ้นตามสองข้างถนน

หญ้าเจ้าชู้

หญ้ากล่อน/หญ้าขี้ครอก/หญ้านกคุ่ม/หญ้ากะเตรย/หญ้าน้ำลึก ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 15-30 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดนอนไปตามพื้นดินได้ไกล แล้วแตกรากยึดดินไว้ ใบ: มักขึ้นแน่นที่โคนต้น ค่อนข้างแข็งและแห้ง ยาว 2-7 ซม. ดอก: ช่อดอกมีก้าน ช่อตั้งตรง ดอกย่อยจำนวนมากอยู่ตามปลายก้าน กระจายเป็นช่อโปร่ง สีม่วงแดง รูปรีเรียว มีขนแข็งติดอยู่จนผลแก่ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่โล่ง หรือสนามหญ้า เป็นสมุนไพร ต้นใช้ต้มดื่มขับปัสสาวะ และถอนพิษบางชนิด ราก ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเสีย เมล็ด ใช้ขับพยาธิตัวกลม ที่เรียกว่า หญ้าเจ้าชู้ เพราะขนแข็งบนดอกที่เกี่ยวติดเสื้อผ้า

หญ้าคา

คา/คาหลวง/ลาลาง/ลาแล (ภาษามลายู) ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1.50 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ใบ: เล็ก แคบ เรียวยาว แข็ง กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1 เมตร ผิวสาก ขอบใบคม ดอก: ช่อดอกชูสูงเหนือยอด ดอกเล็ก มีขนยาวเป็นปุยสีขาวนวลหรือน้ำตาลอ่อน ออกดอกหน้าแล้ง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่รกร้าง หรือริมทาง เป็นสมุนไพร ใบใช้ต้มน้ำอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน ดอกแก่ ใช้ห้ามเลือด ตำพอกแผลอักเสบบวม ฝีมีหนอง […]

หญ้าโขมง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccharum procerum Roxb. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 3-4 เมตร ลำต้น: ขึ้นเป็นกอใหญ่แน่น ใบ: แคบยาว ปลายเรียวแหลม ดอก: ช่อดอกใหญ่ทรงกระบอกกลม ปลายเรียว ยาว 30-50 ซม. เมื่อแก่มีขนสีขาวเงินหรือขาวอมน้ำตาลอ่อน ฟูนุ่ม ช่อดอกเริ่มแก่ตั้งแต่ปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทางตามเนินเขาที่สูง หรือตามทุ่งที่รกร้าง พบมากในภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันออก ต่างกับ “เลา” ที่ช่อดอกมีสีคล้ำกว่า

เลา

แขมดอกขาว/พงอ้อยเลา/Wild Cane ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccharum spontaneum L. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-2 เมตร ลำต้น: ขึ้นเป็นกอและมีเหง้าแตกแขนงเป็นวงกว้าง ใบ: แคบเรียว ยาว 1.0-1.50 เมตร ปลายเรียวแหลม ดอก: ช่อดอกใหญ่ แตกแขนงเป็นช่อย่อยจำนวนมาก มีขนยาวสีขาวเงิน เมื่อติดเมล็ดจะหลุดปลิวไปกับลมได้ง่าย ออกดอกช่วงฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทาง ข้างถนนและริมน้ำทั่วไปในที่ราบต่ำ เป็นสมุนไพร ต้น ต้มน้ำกินแก้ฝีหนอง ราก ต้มกินเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะแก้โรคผิวหนัง คำเปรียบเปรย “สีดอกเลา” ก็มาจากหญ้าต้นไม้

หญ้าขจรจบดอกเล็ก

หญ้าคอมมิวนิสต์ /Feather Pennisetum/Mission Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum polystachyon (L.) Schult. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-2 เมตร ลำต้น: ขึ้นเป็นกอ ใบ: รูปแถบ ยาว 10-35 ซม. ดอก: ช่อดอกเป็นแท่งทรงกระบอกเรียว ยาว 12-18 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางช่อ 1 ซม. ดอกย่อยมีขนฟูสีม่วงแดง เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ หรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทางหรือในสวนป่าแถบภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันออก ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน ว่า penna แปลว่า ขนนกและ seta แปลว่า […]

หญ้าเม็กซิกัน

หญ้าแดง/African Fountain Grass/Fountain Grass/Purple Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. ‘Purpureum’ วงศ์: Poaceae ประเภท: หญ้า ความสูง: 1 – 1.50 เซนติเมตร ลำต้น: เจริญเป็นพุ่มแน่น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 25 – 50 เซนติเมตร มีขนเล็กๆ ปกคลุมบนแผ่นใบปลายใบลู่ลงพื้น สีแดงเลือดหมู ดอก: ช่อดอกสีแดงเรื่อออกที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น สูง 25 – 30 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็วแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดี ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง […]

หญ้ามาเลเซีย

Tropical Carpet ชื่อวิทยาศาสตร์: Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 4 – 30 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อย ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1 เซนติเมตร ยาว 3 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อเชิงลด อัตราการเจริญเติบโต: เร็วแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดี ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์หรือดินร่วนปนทราย แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ใบอ่อนนุ่มสวยงาม ดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคและแมลงได้ดี

ฟาวน์เทนกราส

หญ้าน้ำพุ/ Fountain Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. วงศ์: Poaceae (Graminae) ประเภท:ไม้ล้มลุกประเภทหญ้า อายุหลายปี เจริญเป็นพุ่มแน่น ความสูง: 60 – 90 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบเรียวยาว มีขนเล็กๆ ปกคลุมแผ่นใบ ปลายใบลู่ลงพื้น สีเขียวอ่อน ดอก: ช่อดอกสีขาวออกที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น สูง 25 – 30 เซนติเมตร ผล:ขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นให้น้ำสม่ำเสมอ ใบจะสวยและให้ดอกได้ตลอดปี หลังจากออกดอกควรตัดช่อดอกแห้งทิ้งเพื่อไม่ให้ต้นโทรม นิยมปลูกลงแปลงกลางแจ้งในสวนโมเดิร์น