เลา

แขมดอกขาว/พงอ้อยเลา/Wild Cane
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Saccharum spontaneum L.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: ขึ้นเป็นกอและมีเหง้าแตกแขนงเป็นวงกว้าง
ใบ: แคบเรียว ยาว 1.0-1.50 เมตร ปลายเรียวแหลม
ดอก: ช่อดอกใหญ่ แตกแขนงเป็นช่อย่อยจำนวนมาก มีขนยาวสีขาวเงิน เมื่อติดเมล็ดจะหลุดปลิวไปกับลมได้ง่าย ออกดอกช่วงฤดูหนาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทาง ข้างถนนและริมน้ำทั่วไปในที่ราบต่ำ เป็นสมุนไพร ต้น ต้มน้ำกินแก้ฝีหนอง ราก ต้มกินเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะแก้โรคผิวหนัง คำเปรียบเปรย “สีดอกเลา” ก็มาจากหญ้าต้นไม้