หน้าวัวใบคลาวิเกอรัม

หน้าวัวใบมะละกอ
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium clavigerum Poepp.
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปีclavigerum
ลำต้น: ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร ทอดเลื้อย
ใบ: ใบประกอบแบบนิ้วมือ เมื่อยังเล็กใบหยักเป็น 3 แฉก พอโตเต็มที่แผ่นใบใหญ่ถึง 1 เมตร ขอบใบหยักเพิ่มขึ้นเป็น 8 – 9 แฉก ขอบใบหยักเว้าลึก แผ่นใบค่อนข้างหนา ก้านใบกลม ยาว 0.45 – 1.50 เมตร มีร่องเล็ก ๆ ตลอดความยาวใบ
ดอก: จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 3 – 11 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีม่วงแดง ปลีดอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีม่วงเรื่อ ก้านช่อดอกกลม ยาว 70 – 90 เซนติเมตร สีเขียว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ  แตกหน่อยาก