อเมซอนใบกลม

 Burhead/Texas Mud Baby
ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.
วงศ์: Alismataceae
burhead1ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ความสูง: เจริญเป็นกอสูง 30 – 60 เซนติเมตร
ใบ: รูปไข่ป้อมคล้ายรูปหัวใจ สีเขียว ก้านใบเหลี่ยม ยาว 40 – 50 เซนติเมตร
ดอก: เป็นช่อยาวทอดโค้งลง ออกเป็นกระจุกตามข้อ ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกบาง สีขาว มี 3 กลีบ เกสรสีเหลือง บานวันเดียวแล้วกลายเป็นต้นอ่อนที่ใช้ปักชำได้ ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำต้นอ่อนที่แตกจากช่อดอกหรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: มีพันธุ์ใบด่าง (E.cordifolius cv.Tropica Mabel Queen) ซึ่งสันนิษฐานว่ากลายพันธุ์มาจากอเมซอนใบกลม