ไคร้ย้อย

กาบพร้าว/คล้ายสองหู/จิก/ดอกปีใหม่/แต้วน้ำ/มุ่นน้ำ/สารภีน้ำ/Blue Olive Berry/Fairy Petticoats/Lily of the valley
ชื่อวิทยาศาสตร์: Elaeocarpus grandiflorus Sm.
วงศ์: Elaeocarpaceae
petticoats1ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูง 5 – 30 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดแผ่กว้าง พุ่มใบทึบ
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 5.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 19 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง
ดอก: ดอกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งห้อยลง แต่ละช่อมี 8 – 16 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวนวล ปลายกลีบดอกเป็นริ้ว ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม สีเขียวอ่อน เมล็ดมีเนื้อหุ้มภายในมีเพียงเมล็ดเดียว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนชุ่มชื้น อินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง-มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้ริมน้ำ เพื่อกันดินพังทลาย ทนระดับน้ำท่วมขังได้สูง ผลเป็นอาหารของนก