หญ้ารังนก

Swallen Fingergrass/Finger Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Chloris barbata Sw.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า
ความสูง: 30-100 เซนติเมตร
ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน โคนต้นแบน ลำต้นเรียบ
ใบ: รูปแถบ ยาว 10-20 ซม. มีขนตามขอบใบและโคนแผ่นใบ
ดอก: เป็นช่อ มีดอกย่อยแตกออกคล้ายนิ้วมือ ยาวเรียว 5-20 ช่อ แต่ละช่อยาว 5-8 ซม. มีช่อย่อยๆ เรียงตัวกันบนด้านเดียวของแกน สีเขียวปนม่วง ปลายมีขนสีม่วงยื่นยาว 3 เส้น
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามที่ดอน ที่ว่างริมทาง ที่แห้งแล้งทั่วไป