ปรงทะเล

ปรงไข่/ปรงทอง/ปรงหิน/Leather Fern/Swamp Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acrostichum aureum L.
วงศ์: Pteridaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำพวกเฟิน
ลำต้น: เจริญเป็นกอสูงได้กว่า 1 เมตร
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบหนา ปลายใบมนและบิดเล็กน้อย เมื่อยังอ่อนใบมีสีแดงอมน้ำตาล พอแก่มีสีเขียวเป็นมัน ส่วนใบที่สร้างสปอร์เรียวแหลม ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลปกคลุมไปทั่ว
ดอก: ชูขึ้นพ้นน้ำ สีขาว ขนาดใหญ่ ไม่มีกลิ่นหอม บานใกล้เช้าถึงสายของวันรุ่งขึ้น
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 25-40 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อควบคุมการกระจายพันธุ์ ทนสภาพดินเค็มได้ดี จึงมักพบขึ้นบริเวณน้ำกร่อย หากปลูกในที่มีแสงแดดเต็มวัน สีใบจะซีดกว่าปลูกในที่ร่มและมีน้ำมาก