เฮลิโอโทรป

Heliotrope/Cherry Pie
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Heliotropium arborescens L.
วงศ์: Boraginaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี เฮลิโอโทรป
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 30-80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่หรือรูปรี ปลายแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นใบเป็นร่อง
ดอก
: ช่อดอกแบบช่อกระจุก ช่อใหญ่ประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ สีขาว ม่วง หรือม่วงแดง ดอกมีกลิ่นหอมช่วยดึงดูดผีเสื้อให้มาในสวน ดอกออกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง หรือเพาะเมล็ด หลังเพาะ 60 วันจึงเริ่มออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแปลงและไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในเปรู