ศรีมาลา

ศรีมาลา
ศรีมาลา

มังกรแดง/เล็บมังกร/สร้อยสังวาล/Red Granadilla/Red Passion Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora coccinea Aubl.
วงศ์: Passifloraceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยได้ไกล 1 – 3 เมตร มีมือเกาะออกตรงข้ามใบ ลำต้นมีขนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้าง 7 – 10 เซนติเมตร ยาว 14 – 18 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบหนาสีเขียว มีขนนุ่มปกคลุม
ดอก: ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ดอกทรงกลมห้อยลง กลีบเลี้ยง สีเขียวอมแดง 5 กลีบ รูปขอบขนาน มีรยางค์ลักษณะเป็นเส้นสีแดงเข้ม โคนสีขาวและปลายสีแดงเรียงเป็นวงในสุด ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ผล: ผลสดมีเนื้อ รูปไข่ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองส้ม มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย *คำระบุชนิด coccinea หมายถึง สีเลือดหมู สื่อถึงสีดอก