บารมี/ทองโหลง

ทองโหลง
ทองโหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dieffenbachia ‘Wilson’s Delight’
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: สูงได้ถึง 1 เมตร
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเป็นลำ เห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อที่โคนต้น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง 10 – 12 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียว มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่สีขาวครีม ก้านใบสีเขียวเข้ม
ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กาบรองช่อดอกสีเขียวหุ้มรอบปลีสีขาว
ผล: กลม เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกชนิด
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : เป็นลูกผสมที่ผสมพันธุ์โดยเนิร์สเซอรี่ต้นไม้ในสหรัฐอเมริกา นำเข้ามาปลูกในไทยนานกว่า 30 ปีแล้ว สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง หรือลงแปลงประดับสวนในบริเวณที่มีแสงรำไรหรือใต้ร่มไม้ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่า หากใครปลูกจะมีบารมี เจริญรุ่งเรือง