บลูคาร์เป็ต

 Blue Carpet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus squamata Buch.-Ham.ex D.Don ‘Blue Carpet’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 30-60 เซนติเมตร
ลำต้น: ต้นเตี้ยแผ่กว้างได้ถึง 3 เมตร กิ่งทอดขนานกับพื้น ปลายกิ่งมักอ่อนโค้งลง
ใบ: รูปเข็ม ใบส่วนยอดสีฟ้าอมเทา ใบใกล้โคนสีเขียวอมเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้จัดสวนได้