เศรษฐีกอดทรัพย์

เศรษฐีกอดทรัพย์
เศรษฐีกอดทรัพย์

เศรษฐีกอบทรัพย์/White Lily turf
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan Siebold Lodd.
วงศ์: Asparagaceae
ophiopogon1ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 50 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นใต้ดินมีรากสะสมอาหารเป็นกระจุก ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปแถบ กว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 15 – 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุนเช่า แตกต่างกันที่ปลายใบแหลมและม้วนเข้าหาต้น
ดอก: ช่อดอกชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย แต่ละช่อมี 6 – 20 ดอก ดอกสีขาว
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อ รูปขอบขนาน สีฟ้าอมม่วง มีเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันถึงรำไร
ขยายพันธุ์ : แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : คาดว่ากลายพันธุ์มาจากชุนเช่า  เป็นไม้เสี่ยงทายที่เชื่อกันว่า หากปลูกแล้วใบม้วนเป็นหลอด
จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและร่ำรวย ไม้ต้นนี้เป็นชนิดเดียวกับซุ้มกระต่ายด่างหรือเศรษฐีไซ่ง่อน ต่างกันที่ใบไม่ม้วนงอ ขอบใบด่างสีขาว