ผักปราบเขียว

หญ้าใบไผ่
scaberrima002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Rhopalephora scaberrima (Blume) R.B. Faden
วงศ์: Commelinaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 50-80 เซนติเมตร
ลำต้น: อวบน้ำ สีแดง มีขนเหนียวติดมือ
ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 1-3 x 5-20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ
ดอก: เป็นช่อยาวชูสูงขึ้น มีช่อย่อยหลายช่อ ก้านยาวและอ่อนโค้ง ดอกขนาด 1-2 เซนติเมตร สีม่วงหรือฟ้าอมม่วง เกสรเพศผู้ยาว 5 อัน เป็นหมัน 2 อัน มีสีเหลืองสด ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล
: เกือบกลม เมื่อแก่แตกเป็น 3 พู เมล็ดสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-สูง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามทุ่งหญ้า ริมทางที่ชุ่มชื้นหรือแฉะ ชายป่าผลัดใบ พบมากทางภาคเหนือและอิสาน