ผักปลาบช้าง

ปลายร้าง/ผักเบี้ยว/ผักปลาบดง/ผักปลาบน้ำ/หญ้าปล้องขน ชื่อวิทยาศาสตร์: Floscopa scandens Lour. วงศ์: Commelinaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 30-100 เซนติเมตร ลำต้น: อวบน้ำ สีเขียวถึงม่วงแดง ทอดเลื้อยตามผิวดิน ชูยอดตั้งตรง ใบ: รูปรีแกมขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มลำต้น มีขนนุ่มทั่วไป ผิวใบด้านบนมีขนสั้นแข็งสากมือ ขอบใบเป็นคลื่น ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาง 4-10 เซนติเมตร มีช่อย่อยหลายช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก จำนวนมาก สีม่วงหรือชมพูม่วง กลีบดอก 3 กลีบ มีขนสีขาวถึงสีม่วงปกคลุม ออกดอกตลอดปี ผล: แห้งและแตกเมื่อแก่ เมล็ดขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่ชุ่มชื้น […]

หงอนนาค

น้ำค้างกลางเที่ยง/หญ้าหงอนเหงือก ชื่อวิทยาศาสตร์: Murdannia giganteum (Vahl.) Brückner วงศ์: Commelinaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 1-1.50 เมตร ลำต้น: กลม แข็ง ตั้งตรง ใบ: รูปแถบยาว 15-40 เซนติเมตร ดอก: เป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวและมักโค้งงอ ดอกมีก้านสั้นๆ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียวปนม่วงถึงม่วงคล้ำ กลีบดอก 3 กลีบ สีม่วงถึงม่วงอ่อน เกสรเพศผู้ 6 อัน เป็นหมัน 3 อัน สีเหลืองสด ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกช่วงปลายฤดูฝน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามทุ่งหญ้า ชายป่า บริเวณที่มีน้ำขังหรือชุ่มชื้น […]

ผักปลาบดอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyanotis fasiculata Schult. วงศ์: Commelinaceae ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช ลำต้น: ขนาดเล็ก ทอดนอนใกล้ผิวดินหรือพาดกิ่งก้านกับต้นไม้ที่อยู้ใกล้ ค่อนข้างอวบน้ำสีเขียวถึงแดงเรื่อ ยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร ใบ: รูปแถบแคบ แผ่นใบอวบหนา ดอก: เป็นช่อ มีใบประดับเป็นกาบรูปท้องเรือ ซ้อนกัน 3-5 ชั้น สีแดงถึงแดงเรื่อ มีขน ดอกขนาดเล็ก สีม่วงอมชมพู มี 3 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลืองชูเด่น ก้านเกสรมีขนสีม่วงหนาแน่น ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบบนดอย ทุ่งหญ้าบนเขาสูง ริมทางเดิน พื้นที่เปิดโล่ง พบขึ้นเป็นกลุ่มกระจายทั่วบริเวณภาคเหนือและอิสาน

ผักปราบเขียว

หญ้าใบไผ่ ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhopalephora scaberrima (Blume) R.B. Faden วงศ์: Commelinaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 50-80 เซนติเมตร ลำต้น: อวบน้ำ สีแดง มีขนเหนียวติดมือ ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 1-3 x 5-20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ดอก: เป็นช่อยาวชูสูงขึ้น มีช่อย่อยหลายช่อ ก้านยาวและอ่อนโค้ง ดอกขนาด 1-2 เซนติเมตร สีม่วงหรือฟ้าอมม่วง เกสรเพศผู้ยาว 5 อัน เป็นหมัน 2 อัน มีสีเหลืองสด ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: เกือบกลม เมื่อแก่แตกเป็น 3 พู เมล็ดสีน้ำตาล อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: […]

หญ้าหัวรากน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyanotis cristata (L.) D.Don วงศ์: Commelinaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 7-40 เซนติเมตร ลำต้น: อวบน้ำ สีน้ำตาลแดง มีขน ใบ: ใบรูปขอบขนานหรือรูปรีแกมใบหอก ขนาด 2.5×4-7 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนอาจมีสีแดงเรื่อ ดอก: กาบรองดอกเรียงซ้อนกันเป็นแถว สีเขียวปนแดงเรื่อ มีขนมาก ดอกสีม่วง 3 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลืองสด ก้านชูเกสรมีขนนุ่มละเอียด ผล: แก่ แห้งแตกได้ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ชุ่มชื้น เช่น ริมแม่น้ำ ริมคลองหรือลำธาร

หัวใจสีม่วง

หัวใจม่วง Purple Heart, Purple Tradescantia ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt ‘Purple Heart’ วงศ์: Commelinaceae ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้น: ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนปกคลุม ใบ: เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบสีม่วงเข้ม ดอก: ออกที่ยอดระหว่างกาบใบ มีกลีบดอก 3 กลีบ สีชมพู ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวันถึงร่มรำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำยอด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกลงแปลงประดับสวน หากปลูกในที่แสงรำไร ลำต้นจะยืดยาว ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียว เหมาะปลูกระดับบนหรือแซมกับพรรณไม้ใบเขียวในสวนแนวตั้ง เพิ่มสีสันให้พื้นที่

ว่านกาบหอยแครง

Boat Lily/ Candle Lily/ Oyster Plant/ White-flowered Tradescantia ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia spathacea Sw. วงศ์: Commelinaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 – 70 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบต้นเป็นรัศมี รูปใบหอก กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 15 – 45 เซนติเมตรปลายใบแหลม หลังใบสีเขียว ท้องใบสีม่วงแดง แผ่นใบหนา ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบ แต่ละช่อมีใบประดับสีม่วงปนเขียวรูปหัวใจคล้ายหอยแครง 2 กาบ โคนกาบซ้อนเกยและหุ้มดอกย่อยสีขาวที่มีกลีบดอกรูปไข่ 3 กลีบ แผ่นกลีบหนา เกสรเพศผู้มี 6 อัน ผล: รูปรีมีขนเล็กน้อย […]

ก้ามปูหลุด

พระยาลิดตีนปู/ก้ามปู/Silver Inch Plant/Silvery Wandering Jew/Wandering Jew ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia zebrina Bosse วงศ์: Commelinaceae ประเภท: ไม้เลื้อย ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ทรงพุ่ม:- ลำต้น: อวบน้ำและทอดเลื้อยตามผิวดิน ยอดชูตั้ง ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่ กว้าง 1.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 8 เซนติเมตร สีเขียวเข้มหรือสีเขียวปนม่วงแดง มีแถบสีเทาเงิน 2 – 3 แถบพาดตามความยาวใบ ใต้ใบสีม่วงแดง ดอก: เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด สีชมพูอมม่วงมี 3 กลีบ ผล: ยาวรี ผลแก่แตก มี 1 – 2 […]