สาบเสือ

บ้านร้าง/ฝรั่งรุกที่/หญ้าดงร้าง/หญ้าดอกขาว/หมาหลง/หญ้าพระคิริไอยสวรรค์/หญ้าเมืองร้าง/หญ้าเหม็น/หญ้าเมืองวาย/Bitter Bush/Siam Weed
goat weed002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Chromolaena odorata (L.) R.King & H. Robinson  *ชื่อพ้อง Eupatorium odoratum L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: สูงได้ถึง 1.50 เมตร
ลำต้น: ทุกส่วนของลำต้นมีกลิ่นสาบ
ใบ: รูปไข่ถึงรูปรี ขอบจักฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอ มีขนสั้นๆ
ดอก: ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง มีดอกย่อยขนาดเล็ก 10-35 ดอก กลีบดอกวงนอกเป็นเส้นยาว สีขาวอมม่วงอ่อนหรือสีชมพู ออกดอกพร้อมๆ กันในช่วงหน้าหนาว
ผล: เมื่อเมล็ดแก่จะแห้งและมีจนที่ปลาย ช่วยให้ปลิวไปกับลมได้ไกล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ที่รกร้างทั่วไป ป่าโปร่ง ทุ่งหญ้าที่มีแดดจัด เป็นสมุนไพร ใบหรือดอกขยี้ปิดแผลหรือใช้น้ำคั้นทาเพื่อห้ามเลือด บดผสมกับปูนแดงหรือเกลือพอกแผลจะช่วยห้ามเลือดและสมานแผลได้ดี รากผสมกับรากมะนาวและย่านาง ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ป่า ทั้งต้นตากแห้งและบดผสมน้ำรดต้นไม้ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช ลักษณะคล้ายสาบแร้งสาบกา