เล็บครุฑทอง

เล็บครุฑเทียม เล็บครุฑทอง
เล็บครุฑทองชื่อวิทยาศาสตร์
: Euodia ridleyi Hochr.
วงศ์: Rutaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม
ใบ: รูปแถบ ยาว หนาเป็นมัน ขอบใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ ปลายใบแหลม ในใบมีต่อมน้ำมัน ก้านใบสีน้ำตาลแดงเรื่อ ทรงพุ่มใบคล้ายเล็บครุฑ
ดอก: ออกเป็นช่อ ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงจัด
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 30-50 เซนติเมตร หรือ 12 ต้น/ตารางเมตร ปลูกเป็นแนวรั้ว ใบสีเหลืองทองให้ความสว่างกับสวนได้ดี