บัวตอง

ทานตะวันหนู/Tree Marigold
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Tithonia diverifolia (Hemsl.) A. Gray
วงศ์:
Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 1-2 เมตรหรือสูงได้ถึง 4-5 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่ม  
ใบ
: รูปรีถึงขอบขนานขนาดใหญ่ ยาว 20-35 เซนติเมตร ขอบหยักเว้า 3-5 แฉก ปลายแหลม ผิวใบหยาบ มีขนทั่วไป
ดอก: เป็นช่อเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ขนาด 10-13 เซนติเมตร ดอกวงนอกสีเหลืองสด มี 10-13 กลีบ ดอกวงในสีเหลืองเข้มเป็นกระจุกกลม สามารถออกดอกได้ตลอดปี แต่ดกมากในฤดูหนาว
ผล: แห้งสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชบนที่สูง มีมากทางภาคเหนือ พบตามริมทางและไร่ร้างทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกแล้วกระจายไปทั่วโลก ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ชอบอากาศเย็น