หญ้าคา

คา/คาหลวง/ลาลาง/ลาแล (ภาษามลายู)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica Beauv.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 1.50 เมตร
ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน
ใบ: เล็ก แคบ เรียวยาว แข็ง กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1 เมตร ผิวสาก ขอบใบคม
ดอก: ช่อดอกชูสูงเหนือยอด ดอกเล็ก มีขนยาวเป็นปุยสีขาวนวลหรือน้ำตาลอ่อน ออกดอกหน้าแล้ง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่รกร้าง หรือริมทาง เป็นสมุนไพร ใบใช้ต้มน้ำอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน ดอกแก่ ใช้ห้ามเลือด ตำพอกแผลอักเสบบวม ฝีมีหนอง ราก มีรสหวานเย็น บำรุงไต แก้ร้อนใน กระหายน้ำ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร