ฟาวน์เทนกราส

ฟาวน์เทนกราส
ฟาวน์เทนกราส

หญ้าน้ำพุ/ Fountain Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
วงศ์: Poaceae (Graminae)
ประเภท:ไม้ล้มลุกประเภทหญ้า อายุหลายปี เจริญเป็นพุ่มแน่น
ความสูง: 60 – 90 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบเรียวยาว มีขนเล็กๆ ปกคลุมแผ่นใบ ปลายใบลู่ลงพื้น สีเขียวอ่อน
ดอก: ช่อดอกสีขาวออกที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น สูง 25 – 30 เซนติเมตร
ผล:ขนาดเล็ก
อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นให้น้ำสม่ำเสมอ ใบจะสวยและให้ดอกได้ตลอดปี หลังจากออกดอกควรตัดช่อดอกแห้งทิ้งเพื่อไม่ให้ต้นโทรม นิยมปลูกลงแปลงกลางแจ้งในสวนโมเดิร์น