ตะไคร้

คาหอม/ไคร/จะไคร/เซิดเกรย/หัวสิงไค/Lapine/Lemon Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
วงศ์:
Poaceae
ประเภท: พืชวงศ์หญ้า อายุหลายปี
ลำต้น
: พุ่มสูงได้ถึง 1.50 เมตร เจริญเติบโตแตกกอออกไปเรื่อยๆ ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ ลำต้นเหนือดินเป็นส่วนของกาบใบที่โอบกันเป็นลำต้น สีขาวอมม่วง มีนวลสีขาว 
ใบ
: ใบรูปแถบแคบยาว ผิวใบและขอบใบสากคม  
ดอก:
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ไม่ค่อยออกดอก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี ปลูกได้ทุกสภาพดิน 
แสงแดด:
แสงแดดครึ่งวัน – เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปลูกเหง้า โดยแยกเหง้าจากกอให้มีรากติด ตัดใบออกให้เหลือโคนยาว 10-15 เซนติเมตร ปักลงในดิน
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นผักสวนครัว ทั้งปลูกลงดินและปลูกในภาชนะ ใช้ปรุงกลิ่นแกงหรือยำให้หอม ความหอมจากน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติลดการบีบตัวของลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง ควรกินเสริมกันไปในอาหารให้สมดุล
เกร็ดน่ารู้หลังปลูกประมาณ 45 วัน ต้นเริ่มแตกใบและเหง้าใหม่ ใช้เหง้าและลำต้น เลือกตัดแซะต้นที่เบียดชิดกันเสมอระดับผิวดิน เหลือต้นแม่ไว้ให้แตกกอต่อไป