เทียนนา

หญ้ารักนา (L.octovalvis)

Water Primrose
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Ludwigia hyssopifolia (C. Don.) Exell
วงศ์: Onagraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 20-150 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกิ่งตั้งตรง
ใบ: รูปไข่ถึงรูปใบหอก ปลายแหลม ยาว 2-10 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม
ดอก: ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอกรูปหัวใจ 4 กลีบ สีเหลือง บางและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงเป็นหลอดยาว
ผล: ทรงกระบอก ยาว 3-4 เซนติเมตร เป็นเส้นเล็กๆ ตามยาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมคลอง นาข้าว ที่ลุ่มชุ่มชื้น ที่โล่งมีแดดจัด มีอีกชนิดที่คล้ายกัน คือ หญ้ารักนา (L.octovalvis) ซึ่งมีใบแคบยาวกว่า ดอกและผลคล้ายกันมาก ใช้เป็นสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เป็นยาถ่าย ขับพยาธิ รากใช้แก้ไข้ได้