แดงทอดยอด

แดงทอดยอด
แดงทอดยอด

Morning Glory/Princess Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ipomoea horsfalliae Hook.
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อยได้ไกล 8 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบออกสลับ รูปนิ้วมือ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบบิดเป็นคลื่น หยักเว้าลึก 3 – 5 พู ก้านใบสีแดง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ มี 2 – 4 ดอก ดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีแดง โคนดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
ผล: รูปไข่ เมื่อแก่สีน้ำตาล เมล็ดกลม สีน้ำตาลหรือดำ
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไรถึงเต็มวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ใบสดนำมาตำหรือขยี้พอกฝี ช่วยลดการอักเสบได้