ซัมเมอร์แฟชั่น

 Summer Fashion/Arc de Triomphe/Jacale
วงศ์:
Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่ม
ใบ: ใหญ่ สีเขียวเป็นมันเล็กน้อย
ดอก: เดี่ยว ดอกบานขนาด 10-12 ซม.สีขาวครีมถึงเหลืองอ่อน เหลือบสีชมพูที่ปลายกลีบ ซ้อนกัน 20 กลีบ กลิ่นหอม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน