แดงคีรีบูน

Cardinals Guard/Giant Red Justicia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1.50 เมตร
ใบ: ใบรูปรีเรียวแหลม
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายยอด ขนาด 8-10 เซนติเมตร ดอกย่อยสีแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกรูปปากเปิด มีใบประดับเรียวแหลมสีขาว ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลเป็นฝัก เมล็ดแบน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเฟรนช์เกียนา บราซิล เปรู ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก แปลว่า ช่อเชิงลด ส่วนชื่อระบุชนิด มาจากภาษาละติน แปลว่า สีแดง ดังสีดอก ซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของเหล่าผีเสื้อ