แอสเตอร์จีน

China Aster/Garden Aster
ชื่อวิทยาศาสตร์: Callistephus chinensis (L.) Nees
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้นถึง 2 ปี
ลำต้น
: พุ่มสูง 25-90 เซนติเมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วงแดง แตกพุ่มได้เอง
ใบ
: ใบด้านล่างรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟันเลื่อยลึก ใบด้านบนรูปช้อนแกมขอบขนาน ผิวใบมีขนสั้น
ดอก:
ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกวงนอกรูปไข่แกมรี ขนาดดอก 3-5 เซนติเมตร สีขาว เหลือง ชมพู ม่วง แดง กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเหลืองหรือสีขาวนวล บางพันธุ์ดอกวงในถูกแทนที่ด้วยกลีบดอกวงนอก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดจัด หลีกเลี่ยงพื้นที่ลมแรง
น้ำ: ปานกลาง ไม่แฉะ เพื่อป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าคอดินในระยะต้นกล้า
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง เนื่องจากแอสเตอร์จีนมีระบบรากตื้น ล้มง่าย ควรคลุมดินด้วยฟางที่โคนต้น และช่วยรักษาความชื้นได้อีกทางด้วย
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในจีน ญี่ปุ่น