ลิ้นมังกร ซูลคาตาด่าง

sulcataลิ้นมังกรดินสอ/เสาธง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria sulcata Bojer ex Baker (variegated)
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 2 เมตร
ใบ: กลม ออกเวียนสลับ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวกว่า 1 เมตร ปลายใบแหลม มีร่องกึ่งกลางใบสีเขียว มีลายสีเขียวเทาพาดตามขวาง
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ชูสูง 30 – 50 เซนติเมตร ดอกสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงประดับสวน