หน้าวัวใบลูกผสมฮุกเคอรี 2

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium hybrid
วงศ์: Araceae
anthurium hy14ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลูกผสม A. hookeri
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มใหญ่กว่า A. hookeri 1 เมตร
ใบ: ใบรูปไข่กลับ กว้าง 40 – 50 เซนติเมตร ยาว 80 – 100 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบถี่ แผ่นใบย่นเล็กน้อย สีเขียวเหลือบเงิน ก้านใบเป็นเหลี่ยมแข็งหนา ด้านล่างมน สีเขียว โคนก้านสีม่วงแดงเรื่อ
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตรปลายเรียวแหลมและลู่ลง สีม่วงแดง ปลีดอกยาว 8 – 10 เซนติเมตร สีม่วงแดง โคนก้านสีม่วงแดงเรื่อ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดที่บ้านก้ามปู กรุงเทพฯ แตกหน่อยาก