ไฟเดือนห้า

ไฟเดือนห้า
ไฟเดือนห้า

ค่าน้ำ/คำแค่ /ดอกไม้เมืองจีน/เทียนแดง/เทียนใต้/บัวลาแดง/Bastard Ipecacuanha/Blood Flower Butterfly Weed/ Milkweed/Silkweed
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asclepias curassavica L.
วงศ์ : Apocynaceae – Asclepiadoideae
ประเภท : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง :  1-1.50 เมตร
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 6-15 เซนติเมตร
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุก มี 10-20 ดอก ก้านช่อดอกยาว 3.5–6 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มปกคลุม ดอกสีแดง ยาว 1 เซนติเมตร กลีบดอกพับงอ กะบังรอบสีเหลืองหรือส้ม
ผล : แห้งแตก รูปกระสวยยาว 5-10 เซนติเมตร
เมล็ด : รูปไข่ ยาว 6-7 มิลลิเมตร กระจุกขนยาว 2-4 เซนติเมตร
ผล: ฝัก เมื่อแก่จะแตก เมล็ดปลิวตามลม
ดิน : ดินร่วน
แสงแดด : ครึ่งวันถึงเต็มวัน
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะเป็นไม้กระถาง ราก แก้ฟกช้ำ ทำให้อาเจียน ต้น รักษาโรคหัวใจ บำรุงธาตุ ใบ ฆ่าเชื้อโรคเรื้อน ขับพยาธิไส้เดือน ดอก แก้ปวดศีรษะ