เฟินบอสตันแคระ

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Bostoniensis Compacta’
วงศ์:
Lomariopsidaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ความสูง: 50 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่ม
ใบ: ยาว ตั้งตรงขึ้น ใบย่อยรูปรีปลายแหลม แผ่นใบบิดเล็กน้อย สีเขียวสด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง ชอบความชื้นสูง
แสงแดด: มาก หรือแดดในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนและใช้จัดสวน  เฟินบอสตันต้นแรกเกิดขึ้นที่อเมริกา โดยกลายพันธุ์จากชนิดธรรมดา (Nephrolepis exaltata ) ซึ่งมีใบใหญ่ ยาวและห้อยลง เฟินบอสตันต้นนี้เป็นต้นกำเนิดของเฟินพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย มักเรียกว่า “เฟินงาม” นอกจากนี้ยีงมีพันธุ์อื่นๆ อีก เช่น พันธุ์ขนนก ผมแหม่ม สมิหรา เจ้าฟ้า ปันหยี ฯลฯ