เหลืองพร้าว

Bentinckia Palm/Nicobar Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bentinckia nicobarica (Kurz) Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีข้อปล้องเด่นชัด คอยาว 1 – 1.60 เมตร สีเขียวอมเหลือง
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 1.50 เมตร ใบย่อยยาวลู่ลง ใบย่อยคู่สุดท้ายติดกันเป็นรูปหางปลา
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกใต้คอ
ผล: กลมรี ขนาด 1.3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงดำ
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 5 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลง ชื่อชนิด “nicobarica” ตั้งขึ้นตามถิ่นที่พบคือ หมู่เกาะนิโคบาร์ในทะเลอันดามัน