กำแพงเงิน/Flax Lily

กำแพงเงิน
กำแพงเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dianella caerulea Sims
วงศ์: Liliaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 50 – 70 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม: 50-70 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่ซ้อนกันแน่น ส่วนลำต้นที่แท้จริงทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปแถบยาว 30 – 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มติดกันและหุ้มรอบต้นแผ่นใบหนา สีเขียวเข้มอมเทา มีเส้นสีขาวแทรกอยู่ทั่วใบ ขอบใบด่างเป็นแถบสีขาวนวล
ดอก: ช่อดอกแยกแขนงออกที่ปลายยอดชูสูงขึ้น ดอกเล็ก กลีบดอกสีขาวอมม่วงปนเทา อับเรณูสีเหลืองสด
ผล: เล็กสีม่วงดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้พุ่มประดับมุมสวน