สร้อยใบโพธิ์

เถาอีแปะ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia hirsuta (Blume) Decne.
วงศ์: Apocyneceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ลำต้น: ลำต้นเล็ก ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม
ใบ: รูปกลมขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบรูปมน แผ่นใบหนาสีเขียว เส้นใบย่อยนูนเด่น
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกจากซอกใบ มี 3 – 5 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยสั้น ๆ สีแดงสด ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตรปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกในฤดูฝน
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
วัสดุปลูก: โปร่ง ระบายน้ำดี เก็บความชื้นได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับและรากเฟินชายผ้าสีดา
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ : มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนได้ดี แต่รากเน่าง่าย