คิงปาล์ม

Alexander Palm/King Palm/Northern Bangalow Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: 1 – 4 เมตร แต่สามารถสูงได้ถึง 20 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร คอยาวสีเขียวเด่นชัด
ใบ: รูปขนนกเป็นพวง ทางใบยาว 2.50 เมตร ใต้ใบมีนวลสีขาว
ช่อดอก: ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจายยาว 60 เซนติเมตร สีขาวนวล
ผล: ติดผลจำนวนมาก ผลกลม ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้น
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 6 สัปดาห์จึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชื่อสกุล “Archontophoenix” มาจากภาษากรีก หมายถึงลำต้นดูสง่างาม ซึ่งเป็นลักษณะประจำสกุลนี้