ส้มกบ

สังส้ม/ส้มดิน/ส้มลังกา/ส้มสายตา/หญ้าตานทราย/Creeping Woodsorrel/Indian Sorrel
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Oxalis corniculata L.
วงศ์: Oxalidaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 5-15 เซนติเมตร
ลำต้น:
เป็นเถาเล็ก แตกกิ่งก้านมาก ยาว 30-50 เซนติเมตร
ใบ
: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ออกจากจุดเดียวกันที่ปลายก้าน รูปหัวใจถึงรูปไข่กลับ ขนาดเล็ก
ดอก
: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-6 ดอก รูปถ้วย สีเหลือง มี 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม ยาว มี 5 เหลี่ยม เมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทางเดิน สนามหญ้า กระถางต้นไม้ หรือในสวนเพาะปลูกทั่วไป สามารถนำมาปลูกไว้ตามซอกหินหรือระหว่างทางเท้าได้ โดยไม่ต้องดูแลตัดแต่ง เป็นสุนไพร ต้นมีฤทธิ์เย็น รสเปรี้ยว วิตามินซีสูง ใช้ดับพิษ แก้ร้อนใน ช้ำใน หวัดร้อน หรืออมแก้ฝีในคอ เจ็บคอ ปวดฟัน ลักปิดลักเปิด ฯลฯ ใบมีกรดออกซาลิก ถ้าใช้มากจะเป็นพิษ