เฟินใบมะขาม

กูดสร้อย/ Fishbone Fern/ Sword Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
วงศ์: Nephrolepidaceae
ประเภท: เฟินดิน
ลำต้น: เป็นเหง้าสั้น ทุกส่วนมีขนหรือเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้นเล็ก
ดูคล้ายเชือกเลื้อยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้นใหม่ตามไหลได้
ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ทางใบยาว 50 – 60 เซนติเมตร ใบย่อยรูปใบหอกแคบ ไม่มีก้านใบ สปอร์อยู่ใต้ใบ เรียงเป็นแถวเดียวตามขอบใบ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทรายหรือกาบมะพร้าวสับ
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์และแยกกอ