โสนขน

โสนอเมริกัน/โสนดอน/โสนบก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aeschynomene Americana L.
วงศ์: Papillionaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: แตกกิ่งก้าน มีขน
ใบ: ประกอบขนนก ใบย่อยรูปรีถึงขอบขนาน ยาว 7-10 เซนติเมตร
ดอก: ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเล็ก รูปดอกถั่ว สีชมพูส้มปนแดงเรื่อ มีเส้นสีแดงเป็นรัศมีที่โคนกลีบ กลางดอกแต้มสีเหลืองอ่อน
ผล: ฝักรูปขอบขนานโค้งเล็กน้อย คอดเป็นข้อๆ ตามเมล็ด ยาว 2-5 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่รกร้าง สนาม ทุ่งหญ้าทั่วไป พบมากทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอิสาน