แองเจิ้ลไต้หวัน

แองเจิ้ลไต้หวัน
แองเจิ้ลไต้หวัน

ไลทรัม/Purple Loosestrife/Purple Lythrum/Spiked Loosestrife
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lythrum salicaria L. & hybrid
วงศ์: Lythraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น
: ต้นสูงได้ถึง 1.20 เมตร
ใบ: ใบรูปใบหอกเรียวเล็ก ออกตรงข้ามหรือเรียงเวียนสลับ ไม่มีก้านใบ 
ดอก
: ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ๆ ดอกบานขนาด 1 เซนติเมตร ดอกสีชมพู แดงถึงม่วง ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ
: เป็นไม้ดอกที่เพิ่งนำเข้ามาปลูกเลี้ยงกัน เติบโตได้ดีในเมืองไทย นิยมปลูกประดับในสวนอังกฤษ มีลูกผสมหลายพันธุ์
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกว่า lytron แปลว่า เลือด สื่อถึงสีแดงสดของพืชสกุลนี้