ลิ้นมังกร โรบัสตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria robusta N.E.Br.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูง 1 เมตร
robusta2ใบ: ใบพับ ออกเรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก กว้าง 3 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 50 – 80 เซนติเมตร คล้าย S. ehrenbergii แต่แผ่นใบแคบเรียวเล็กและแข็งหนากว่า ปลายใบเแหลม สีเขียวอมเทา งุ้มงอขึ้น ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง
ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน