แพงพวย

แพงพวย
แพงพวย

พังพวย/Cayenne Jasmine/Madagascar Periwinkle/Vinca
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus (L.) G.Don.
วงศ์ : Apocynaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง 30 – 60 เซนติเมตร มีทั้งชนิดพุ่มและชนิดเลื้อย
ใบ : รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน มีติ่งแหลม โคนใบสอบ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ 1-3 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-5 เซนติเมตร ดอกรูปหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกมีสีขาว ชมพูอ่อน-เข้ม ม่วง และแดง บางพันธุ์กลางดอกมีสีต่าง ๆ
ผล: ฝักรูปกระบอกยาว ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ เมื่อแก่มีสีน้ำตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดสีดำจำนวนมาก
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : แดดจัด ทนแล้ง
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง แต่ควรให้น้ำสม่ำเสมอ
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 7 – 15 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุ 25 – 30 วัน หลังเพาะ 2 – 3 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : เด็ดยอดเมื่อต้นมีใบจริง 3 – 5 คู่ ให้เหลือใบ 2 – 3 คู่ ทำให้ต้นเตี้ยกะทัดรัด ออกดอกดก เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ตั้งหรือแขวนประดับสถานที่