ลิ้นมังกร โรบัสตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria robusta N.E.Br. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูง 1 เมตร ใบ: ใบพับ ออกเรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก กว้าง 3 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 50 – 80 เซนติเมตร คล้าย S. ehrenbergii แต่แผ่นใบแคบเรียวเล็กและแข็งหนากว่า ปลายใบเแหลม สีเขียวอมเทา งุ้มงอขึ้น ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน