แอฟริกันไอริส

แอฟริกันไอริส
แอฟริกันไอริส

African Iris/Fortnight Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt
วงศ์: Iridaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น
: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1 เมตร
ใบ: ใบรูปแถบยาวออกเรียงสลับระนายเดียว
ดอก
: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงออกจากซอกใบ ก้านช่อดอกกลม ดอกบาน 5-6 เซนติเมตร สีเหลือง โคนกลีบมีแต้มสีน้ำตาลคล้ำ ดอกบานเพียงวันเดียว ไม่พบติดเมล็ด ออกดอกตลอดปี ดอกดกในฤดูฝน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน
น้ำ: มาก
การขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแปลงและไม้กระถาง เติบโตได้ดีในเมืองไทย
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดแถบแอฟริกาใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกว่า dis แปลว่า สองเท่า และคำว่า etes แปลว่า ใกล้เคียง สื่อถึงลักษณะการเจริญเติบโตที่คล้ายกับพืชสกุล Moraea กับ Iris ส่วนชื่อระบุชนิดแปลว่า มีสองสี ดังลักษณะดอก