เฟินสไบนาง

เฟินสไบนาง
เฟินสไบนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepid sp.
วงศ์: Lomariopsidaceae
ประเภท
: เฟินดิน
ลำต้น
: ลำต้นเป็นเหง้าสั้น ตั้งตรงหรือเอน มีเกล็ดหรือขนสีน้ำตาลปกคลุม รากเป็นเส้นยาว ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกยาวได้ถึง 3 เมตร ใบย่อยรูปแถบ มีจำนวนมากถึง 100 คู่ ปลายใบเรียวมนถึงแหลม โคนป้าน ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ก้านเรียวเล็ก ดูอ่อนช้อยมากกว่าเฟินใบมะขามชนิดเดิมที่จำหน่ายกันในตลาด
กลุ่มอับสปอร์: รูปกลม
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลางถึงเร็ว
ดิน: ชอบวัสดุปลูกระบายน้ำดี
แสงแดด
: แสงแดดเต็มวันถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แบ่งกอ เพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนให้ใบห้อยตกลงมาจากกระถาง เลี้ยงง่าย ถ้าปลูกเลี้ยงในสภาพแสงแดดจัด ใบจะสั้นลงและมีสีอมเหลือง