หญ้าถอดปล้องน้อย

หญ้าถอดบ้องน้อย/Himalayan Horsetail/Tropical Horsetail
ชื่อวิทยาศาสตร์: Equisetum diffusum D.Don
วงศ์:
Equisetaceae
ประเภท: พืชคล้ายเฟิน โผล่เจริญเหนือน้ำ
ลำต้น
: มีเหง้าใต้ดิน เจริญเป็นพุ่มสูง 20-30 เซนติเมตร ลำต้นเหนือดินกลมเรียวยาว สีเขียวเข้ม มีขนาด 2-5 มิลลิเมตร มีข้อปล้องเห็นชัดเจน ภายในกลวง ผิวเป็นร่องตื้น 
ใบ
: ใบลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียงรอบข้อ แตกกิ่งก้านข้อละ 6-7 กิ่ง มีอวัยวะสืบพันธุ์รูปทรงกรวยที่ปลายลำ ลักษณะกลมรี      
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินเหนียว
แสงแดด:
แสงแดดครึ่งวัน
น้ำ: มาก
การขยายพันธุ์
: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกบริเวณริมลำธาร หรือปลูกเป็นไม้กระถาง