มะกล่ำตาหนู

กล่ำเครือ/กล่ำตาไก่/ตากล่ำ/มะกล่ำเครือ/มะกล่ำแดง/หมากกล่ำตาแดง/American Pea/Crab’s Eye Vine/Rosary Pea
ชื่อวิทยาศาสตร์: Abrus precatorius L.
วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้อื่นได้ในระดับสูง เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้
ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน ขนาด 0.4-0.8 x 1-2 เซนติเมตร ปลายมน โคนใบมนหรือเว้าและเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขนสีน้ำตาลปกคลุม
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบรองกลีบดอกสีเขียว กลีบดอกสีชมพูแกมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 0.5-1.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายนถึงมกราคม maklumtanoo2
ผล: ฝักทรงกระบอกมีรอยคอด มีขนสีน้ำตาลปกคลุม เมื่อแก่จะแตกออกตามยาว เมล็ดสีแดงสด มีขั้วสีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง รูปร่างกลมรีหรือค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้ม ด้านสมุนไพร ใบมีสารชื่อแอบรูโซไซด์ (Abrusoside) ซึ่งมีรสหวานมากและไม่มีพิษ เมล็ดมีสารพิษชื่อแอบริน (Abrin) ถ้ากลืนทั้งเมล็ดไม่มีอันตราย เพราะเปลือกแข็ง ไม่สามารถย่อยในระบบทางเดินอาหาร ถ้าขบเมล็ดให้แตกและกินเพียง 1-2 เมล็ดอาจเป็นพิษถึงตายได้