แดงประทัด

Cardinal’s Guard/Firespike/Mottled Toothedthred/Scarlet Flame
ชื่อวิทยาศาสตร์: Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 1-2 เมตร
ใบ: ใบรูปรี ปลายใบเป็นติ่งแหลม ใบใหญ่สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายยอด ยาว 20 เซนติเมตร สีแดงสด โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ก้านช่อดอกสีม่วงแดง
ผล: ผลเป็นฝักยาว ภายในมีเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง เป็นไม้ดอกที่ช่วยล่อผีเสื้อในสวน
เกร็ดน่ารู้: พืชถิ่นเดียวของเม็กซิโก ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกว่า odontos แปลว่า ซี่ฟัน และ nema แปลว่า เป็นเกลียว สื่อถึงก้านชูเกสรเพศผู้ที่ม้วนบิด ส่วนชื่อระบุชนิด หมายถึง ลักษณะปลายใบ